Thursday, March 25, 2010

bakit ginawa ang balikat?

para may sandalan ang mga hapong kaibigan.

fire away!

No comments:

Post a Comment