Saturday, February 27, 2010

formspring.me

favorite lyrics (maikli lang) sa isang kanta:

di ako ma-lyrics na tao e. at di rin ako matandain sa lyrics kaya eto lang ang naiisip ko ngayon...

how do you do it, make me feel the way i do?

fire away!

No comments:

Post a Comment